Niepubliczne Przedszkole Katolickie przy parafii p.w. Św. Wawrzyńca w Nakle nad Notecią powstało w 1994 roku z inicjatywy ks. Kan. Jana Andrzejczaka. Przedszkole ma swoją siedzibę w nowym budynku, który uprzednio miał być Domem Katechetycznym. Na zapleczu znajduje się duży ogród z placem zabaw. Wewnątrz przedszkola są przestronne, funkcjonalne sale dla dzieci wyposażone w pomoce dydaktyczne, środki audiowizualne oraz sprzęt do zabaw i gier.

Grupa dzieci sześcioletnich może korzystać z bogatej oferty multimedialnych programów edukacyjnych. Przedszkole posiada również dodatkowe pomieszczenia, w których odbywa się nauka języków obcych, zajęcia gimnastyczne, taneczne i rytmika.

Głównym celem wychowawczym naszej placówki jest wspomaganie wszechstronnego rozwoju dziecka jako osoby, w myśl zasad personalizmu i pedagogiki chrześcijańskiej. Zapewniamy naszym dzieciom opiekę, wychowanie i naukę w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa. Nasze działania mają charakter prorodzinny. Pomagamy w rozpoznawaniu potencjału rozwojowego dzieci, wskazujemy i stwarzamy możliwości podjęcia interwencji specjalistycznej wobec dzieci przejawiających trudności wychowawcze. Szczególną opieką otaczamy rodziny wielodzietne i znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej.

Podstawa Programowa:

– zatwierdzona przez Ministra Edukacji Narodowej,

– Program ABC Wychowania Przedszkolnego XXI wieku,

– Program do Nauki Religii „Jesteśmy Dziećmi Pana Boga”, w ramach edukacji religijnej odbywają się spotkania modlitewne i rekolekcyjne.

Godziny otwarcia Przedszkola: od 6:30 do 15:30,

Kontakt telefoniczny: (52) 385-50-03,

Dyrektor Przedszkola: mgr Ewa Marach-Kunicka