UWAGA !!!

W najbliższą środę i czwartek (15 i 16 maja) po nabożeństwie majowym zapraszam na egzamin kandydatów do bierzmowania. W środę zapraszam kandydatów od litery A do M, we czwartek kandydatów od litery N do Ż. 

Proszę wziąć ze sobą indeksy. Na spotkanie proszę przynieść na piśmie: 

1) imię patrona

2) podanie/prośbę o udzielenie sakramentu

3) opinię katechety

NIE PRZYCHODZĄ NA TO SPOTKANIE CI, KTÓRZY OSTATNIO ZALICZYLI EGZAMIN (... prosiłem o dostarczenie do niedzieli na piśmie imię patrona i prośbę o udzielenie sakramentu, jak na razie nikt jeszcze tego nie uczynił...)

ks. Wiesław

Sakrament bierzmowania w naszej Parafii będzie13 czerwca 2024 roku o godz. 16.00

Zasady przygotowania kandydatów do przyjęcia sakramentu bierzmowania
w parafii pw. św. WAWRZYŃCA w Nakle nad Notecią

 1. Do końca października każdy kandydat zobowiązany jest przedstawić Ks. Opiekunowi Deklarację.
 2. Do końca listopada kandydat, który przyjął sakrament chrztu w innej parafii niż parafia pw. św. Wawrzyńca w Nakle nad Notecią, zobowiązany jest dostarczyć Ks. Opiekunowi metrykę chrztu.
 3. Kandydat ma obowiązek uczestniczenia w życiu parafialnym tj.:
 • uczestnictwo we Mszy św. niedzielnej;
 • sumiennie i aktywnie uczestniczyć w katechezie szkolnej;
 • spowiedź w każdy I piątek miesiąca – w razie niemożności w najbliższym terminie;
 • uczestnictwo w nabożeństwach okresowych (różaniec (min. 5x), Droga Krzyżowa (min. 3x), Roraty (min. 5x), Gorzkie Żale min. (1x), majowe (min. 5), czerwcowe (min. 5x));
 • uczestnictwo w rekolekcjach szkolnych – obowiązek szkolny;
 • uczestnictwo w comiesięcznych spotkaniach przygotowujących do przyjęcia sakramentu.
 1. Każde z w/w zadań należy potwierdzić podpisem w książeczce do bierzmowania.
 2. W świątyni zachowywać się godnie, z szacunkiem dla świętości miejsca.
 3. Kandydaci uczący się w szkołach zobowiązani są dostarczyć opinię od uczącego katechety do końca marca.
 4. W ostatnim tygodniu przed przyjęciem sakramentu bierzmowania obowiązują 3 próby w kościele.
 5. Świadkiem bierzmowania w pierwszej kolejności może być Rodzic Chrzestny, Rodzeństwo po przyjętym bierzmowaniu, spełniający wymagania świadka bierzmowania (spowiedź i Komunia św.). Świadkiem nie może być osoba, która nie uczestniczyła w szkolnej katechezie.
 6. Imię do bierzmowania kandydat wybiera sobie sam zgodnie z kanonem świętych i błogosławionych Kościoła katolickiego. Ostateczny wybór imienia zatwierdza Ks. Opiekun.
 7. W wyznaczonym terminie Kandydat jest zobowiązany przedstawić pisemną prośbę o przyjęcie sakramentu bierzmowania wraz z uzasadnieniem.
 8. Koszt związany z przygotowaniem sakramentu to 70 zł. Koszt zawiera:
 • kwiaty dla Ks. Biskupa i do kościoła;
 • tzw. Dar Ołtarza dla Parafii od przyjmujących sakrament;
 • Krzyże;
 • Pamiątka Bierzmowania.                                                                                                                                                                                                                                                                        Nie zastosowanie się do którejś z zasad podanych w poszczególnych punktach, skutkuje usunięciem kandydata z przygotowań.