Zasady przygotowania kandydatów do przyjęcia sakramentu bierzmowania
w parafii pw. św. WAWRZYŃCA w Nakle nad Notecią

 1. Do końca października każdy kandydat zobowiązany jest przedstawić Ks. Opiekunowi Deklarację.
 2. Do końca listopada kandydat, który przyjął sakrament chrztu w innej parafii niż parafia pw. św. Wawrzyńca w Nakle nad Notecią, zobowiązany jest dostarczyć Ks. Opiekunowi metrykę chrztu.
 3. Kandydat ma obowiązek uczestniczenia w życiu parafialnym tj.:
 • uczestnictwo we Mszy św. niedzielnej;
 • sumiennie i aktywnie uczestniczyć w katechezie szkolnej;
 • spowiedź w każdy I piątek miesiąca – w razie niemożności w najbliższym terminie;
 • uczestnictwo w nabożeństwach okresowych (różaniec (min. 5x), Droga Krzyżowa (min. 3x), Roraty (min. 5x), Gorzkie Żale min. (1x), majowe (min. 5), czerwcowe (min. 5x));
 • uczestnictwo w rekolekcjach szkolnych – obowiązek szkolny;
 • uczestnictwo w comiesięcznych spotkaniach przygotowujących do przyjęcia sakramentu.
 1. Każde z w/w zadań należy potwierdzić podpisem w książeczce do bierzmowania.
 2. W świątyni zachowywać się godnie, z szacunkiem dla świętości miejsca.
 3. Kandydaci uczący się w szkołach zobowiązani są dostarczyć opinię od uczącego katechety do końca marca.
 4. W ostatnim tygodniu przed przyjęciem sakramentu bierzmowania obowiązują 3 próby w kościele.
 5. Świadkiem bierzmowania w pierwszej kolejności może być Rodzic Chrzestny, Rodzeństwo po przyjętym bierzmowaniu, spełniający wymagania świadka bierzmowania (spowiedź i Komunia św.). Świadkiem nie może być osoba, która nie uczestniczyła w szkolnej katechezie.
 6. Imię do bierzmowania kandydat wybiera sobie sam zgodnie z kanonem świętych i błogosławionych Kościoła katolickiego. Ostateczny wybór imienia zatwierdza Ks. Opiekun.
 7. W wyznaczonym terminie Kandydat jest zobowiązany przedstawić pisemną prośbę o przyjęcie sakramentu bierzmowania wraz z uzasadnieniem.
 8. Koszt związany z przygotowaniem sakramentu to 70 zł. Koszt zawiera:
 • kwiaty dla Ks. Biskupa i do kościoła;
 • tzw. Dar Ołtarza dla Parafii od przyjmujących sakrament;
 • Krzyże;
 • Pamiątka Bierzmowania.                                                                                                                                                                                                                                                                        Nie zastosowanie się do którejś z zasad podanych w poszczególnych punktach, skutkuje usunięciem kandydata z przygotowań.

 

W I Niedzielę Adwentu (3 grudnia 2023 r.) po Mszy świętej wieczornej ok. 19.00 zapraszam Młodzież z parafii św. Wawrzyńca i z całego miasta na  Adorację Najświętszego Sakramentu. Będzie nam towarzyszył swoim śpiewem Zespół parafialny Laurentius.  Zapraszam na Adorację SZCZEGÓLNIE MŁODZIEŻ KLAS SIÓDMYCH I ÓSMYCH, którzy w tym roku złożyli deklaracje, że pragną przystąpić w przyszłości do sakramentu bierzmowania. Będzie to krótkie czuwanie przy Jezusie Eucharystycznym w ramach grudniowego spotkania. Zapraszam również (chętnych) z klas pierwszych szkół ponadpodstawowych. Zapraszam Wszystkich chętnych Parafian.

ks. Wiesław