Proboszcz

ks. dr Michał Adamczyk

tel. (52) 385-26-20

wyświęcony: 22.05.1999 r. w Gnieźnie

ustanowiony: 2018 r.

 

Wikariusze

ks. dr Radosław Wnuk

ustanowiony: 2023 r.

 

ks. mgr Wiesław Straub

ustanowiony: 2023 r.