Parafia pw. św. Wawrzyńca
Nakło nad Notecią

PANDEMIA - UWAGI SANITARNE

Sobota, 30 Maj 2020 r.

PANDEMIA - UWAGI SANITARNE


PANDEMIA – UWAGI SANITARNE

(głównie wybór wskazań z dotychczasowych ogłoszeń)

 

 1. Czas pandemii przeżywajmy w duchu zawierzenia Bożej Opatrzności oraz posłuszeństwa epidemiologicznym wskazaniom. Po to Pan Bóg dał nam służbę zdrowia i służby sanitarne, aby nas chroniły: Strzeżonego Pan Bóg strzeże.
 2. Zachowanie wymogów sanitarnych to konieczność, znając jednak ludzką niewydolność, wołajmy do Boga: Jezu ufam Tobie. Niegdyś dobry Bóg przeprowadził Izraelitów przez morze czerwone, teraz i nas może przeprowadzić przez obecne doświadczenie. Róbmy co do nas należy, nawracajmy się i powierzajmy Mu siebie. On jest Panem nieba i ziemi. Z tą nadzieją i z sercem wzniesionym ku Panu, trwajmy w naszej codzienności.
 3. Sprawy kancelaryjne, do odwołania, będą załatwiane wg wskazań (dni i godziny) znajdujących się na głównej stronie parafii (Pandemia – kancelaria parafialna): telefonicznie lub po wcześniejszym telefonicznym lub osobistym kontakcie (w tym przypadku po Mszach Świętych). Tel.  052  385-26-20.
 4. Sakrament pokuty i pojednania sprawujemy 20. min. przed każdą Mszą Świętą, spowiadając od 1 czerwca br. w konfesjonałach, które penitenci mogą dezynfekować. Na życzenie spowiada się także na zewnątrz kościoła. Prosimy, aby stojąc w kolejce, zgodnie z sanitarnymi wymogami, zachowywać odstępy.
 5. Sakrament chrztu i chorych. Ze względu na sytuację sakrament chrztu świętego będzie udzielany po indywidualnym uzgodnieniu. Posługę wobec osób chorych ograniczamy do wizyt po wcześniejszym zgłoszeniu chęci skorzystania z sakramentów. Zawieszona pozostaje zwyczajna posługa duszpasterska w szpitalu i w DPS. Przypominamy opiekującym się chorymi, że szczególnie w tej sytuacji, w przypadkach tego wymagających, należy wzywać duszpasterza czy kapelana szpitala (osobiście lub przez personel).
 6. Zasady obowiązujące podczas liturgii:
 • nie należy siadać przy sobie, lecz zachować możliwie duży odstęp,
 • należy mieć założone maseczki,
 • znak pokoju należy przekazywać przez skinienie głowy, bez podawania rąk,
 • Komunię Świętą można przyjmować: do ust, na rękę (spożywając przed szafarzem) lub duchowo (warunki: również stan łaski uświęcającej, wzbudzenie wiary w obecność Chrystusa w Eucharystii, wzbudzenie aktu miłości i pragnienie przyjęcia). Zachęca się do spożywania Komunii Świętej na lewą dłoń, która – pamiętajmy – winna być zdezynfekowana!!! Do Komunii Świętej wierni ustawiają się w dwu szeregach: w farze – od strony obrazu Pani Nakielskiej przyjmujący Ją na rękę (Hostię należy spożyć przed kapłanem, ręce winny być zdezynfekowane), od strony obrazu Jezusa Miłosiernego przyjmujący Ją do ust; analogicznie w Olszewce,
 • zawieszamy praktykę oddawania czci relikwiom poprzez pocałunek lub dotknięcie,
 • opróżniliśmy kropielnice,
 • dezynfektory znajdują się w farze pod chórem, w Olszewce w kruchcie.

W nawiązaniu do wskazań Rządu RP oraz KEP prosimy naszych Parafian o zachowanie roztropności w kwestii uczestniczenia we wspólnych praktykach religijnych, by nie narażać zdrowia tak swojego, jak i innych.

MSZE ŚWIĘTE

Niedziele i Uroczystości:

Sobota:

18.00

 

Niedziela:

8.00

9.30 (w Olszewce)

10.00 (Suma)

12.00 (z udziałem dzieci)

13.00 (w kaplicy w DPS)

18.00

 

Dni powszednie:

8.00, 17.30 i 18.00.

 

W sobotę:

8.00, 18.00.

 

W czasie wakacji:

w tygodniu: 8.00, 18.00.

w niedzielę: 7.30, 9.30 (Olszewka),

10.00, 12.00, 13.00 (DPS), 19.00

 

Święta zniesione:

8.00, 10.00, 18.00.

 

I piątek miesiąca:

dodatkowo o 7.00

Spowiedź

20 min przed każdą Mszą św.

Adoracja Najświętszego Sakramentu

Czwartek

15.00-17.25

 

Niedziela

17.30 - 17.55

 

I piątek miesiąca

17.00-17.55

18.30-20.00