Parafia pw. Świętego Wawrzyńca w Nakle nad Notecią

Przypominamy, że zgodnie z zarządzeniem naszego Księdza Biskupa Jana Tyrawy, młodzież  przygotowuje się i przystępuje do sakramentu bierzmowania w parafii zamieszkania, a nie w parafii, na terenie której znajduje się szkoła.

Zgodnie z zarządzeniem Konferencji Episkopatu Polski, przygotowanie do Sakramentu Bierzmowania trwa 3 lata. 

ZASADY PRZYGOTOWANIA KANDYDATÓW DO PRZYJĘCIA SAKRAMENTU BIERZMOWANIA W PARAFII P.W. ŚW. WAWRZYŃCA W NAKLE

1.      Do końca października każdy kandydat zobowiązany jest przedstawić Ks. Opiekunowi pisemną prośbę o przyjęcie tego sakramentu wraz z uzasadnieniem.

2.      Do końca listopada kandydat, który przyjął sakrament chrztu w innej parafii niż parafia św. Wawrzyńca, zobowiązany jest dostarczyć Ks. Opiekunowi metrykę chrztu.

3.      Kandydat ma obowiązek uczestniczenia w życiu parafialnym tj.

– uczestnictwo w Mszy św. niedzielnej – WSZYSTKIE MSZE ŚW. NIEDZIELNE ( 5 NIEOBECNOŚCI NIEUSPRAWIEDLIWIONYCH KOŃCZY PRZYGOTOWANIE KANDYDATA)

– spowiedź w każdy I piątek miesiąca – KAŻDA SPOWIEDŹ W I PIĄTEK  – W RAZIE NIEMOŻNOŚCI

W NAJBLIŻSZYM TERMINIE

– uczestnictwo w nabożeństwach okresowych:

  1. Różaniec- przynajmniej 4 razy
  2. Roraty- przynajmniej 4 razy
  3. Droga Krzyżowa- przynajmniej 3 razy
  4. Gorzkie Żale- przynajmniej 4 razy

-uczestnictwo w rekolekcjach szkolnych  – OBOWIĄZEK SZKOLNY

– uczestnictwo w comiesięcznych spotkaniach przygotowujących do przyjęcia sakramentu – DWUKROTNA NIEOBECNOŚĆ USPRAWIEDLIWIONA

4. Każde z w/w zadań należy potwierdzić podpisem w książeczce do bierzmowania, którą kandydat zakupi na spotkaniu w październiku.

5. Usprawiedliwienie nieobecności w życiu parafii nastąpić może poprzez okazanie zwolnienia lekarskiego. Pojedyncze przypadki będą rozpatrywane indywidualnie wraz z Ks. Opiekunem.

6. Kandydaci uczący się poza I LO im. B. Krzywoustego, zobowiązani są dostarczyć opinię od uczącego katechety do końca marca.

7. W ostatnim tygodniu przed przyjęciem  sakramentu bierzmowania obowiązują 3 próby w kościele.

8. Świadkiem bierzmowania w pierwszej kolejności może być Rodzic, Rodzic Chrzestny, Dziadek, Babcia, bądź starszy Brat lub Siostra po przyjętym bierzmowaniu, spełniający wymagania świadka bierzmowania (spowiedź i Komunia św.)

9. Imię do bierzmowania kandydat wybiera sobie sam zgodnie z kanonem świętych i błogosławionych Kościoła katolickiego. Ostateczny wybór imienia zatwierdza Ks. Opiekun.

10. Koszt związany z przygotowaniem sakramentu to 50 zł. Koszt zawiera:

– kwiaty dla Ks. Biskupa

– tzw. Dar Ołtarza dla Parafii od przyjmujących sakrament

– Krzyże

11. Nie zastosowanie się do którejś z zasad podanych w poszczególnych punktach, skutkuje usunięciem kandydata z przygotowań.

Zamknij