Księża

Proboszcz

ks. Michał Adamczyk, tel. (52) 385-26-20

Wikariusze

ks. Dominik Krawczak 

ks. Robert Lewandowski